WROEKO Consulting  
mgr inż. Roman Papiór

 


tel. kom.: 531 695 044
e-mail: biuro@wroeko.pl

 


ul. Legnicka 162/12
54-206 WrocławREGON: 020604700

 

 

 

 


    Firma WROEKO oferuje Państwu pomoc w poznaniu i zrozumieniu prawa z zakresu ochrony środowiska oraz realizację wynikających z nich obowiązków.

 
Zgodnie z obowiązującymi wymogami, każdy podmiot gospodarczy, którego działalność powoduje:

  • powstawanie odpadów, ich odzysk lub unieszkodliwianie
    oraz magazyniwanie i transport,
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery,
  • emisję hałasu,
  • powstawanie ścieków,

wymaga regulacji prawnej w zakresie powyższych oddziaływań. Obejmuje ona m.in.: uzyskiwanie zezwoleń na korzystanie ze środowiska, a następnie naliczanie opłat za jego wykorzystanie oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej ww. działań.

 

    Proces dostosowywania się polskich przepisów do systemu prawnego Unii Europejskiej jest bardzo dynamiczny, co wiąże się z często wprowadzanymi zmianami. Brakuje jednolitego zbioru aktów prawnych regulujących w sposób uporządkowany wszystkie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Jednocześnie nieznajomość ww. przepisów może skutkować dotkliwymi karami finansowymi a w skrajnych wypadkach decyzjami administracyjnymi ograniczającymi lub wstrzymującymi pracę przedsiębiorstwa.

   Sprostanie wszystkim obowiązkom z zakresu ochrony środowiska jest coraz trudniejsze i wymaga stale aktualizowanej wiedzy. W przypadku mikro, małych i średnich firm najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie zewnętrznej firmie wszelkich czynności związanych z ich realizacją.

   Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego testu diagnozującego, jakie obowiązki prawne spoczywają na Państwa firmie.